1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพจำนวน 2500 ชุดให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ,รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล , รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ พร้อมด้วยนายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้นำถุงยังชีพจำนวน 2500 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting