1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,500 ถุง พระภิกษุ 50 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนางมณีวรรณ ประภาพงศ์ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ รายงานสถานการณ์อุทกภัยในเบื้องต้น จากนั้นกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พร้อมด้วย สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมเป็นเกียรติ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting