1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรม Kick off ฟื้นฟูที่ประสบอุทกภัย และร่วมกิจกรรมปฏิบัติการสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย ชุมชนหาดสวนยา นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล, และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม “Kick off ฟื้นฟูที่ประสบอุทกภัย และร่วมกิจกรรมปฏิบัติการสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง" โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบ ทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รวมพลัง สร้างเสริมความสามัคคี ร่วมกันเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน  ของอำเภอวารินชำราบ จำนวน 4 ชุมชน  ได้แก่ ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนหาเสวนสุข ชมชนหาดสวนสุข และชุมชนคูยาง  นอกจากนี้ยังมีกำลังพลทหารจากกรมทหารราบที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ช่วยรื้อถอนที่พักพิงชั่วคราวและขนย้ายสิ่งของช่วยประชาชนกลับเข้าบ้านเรือน  การสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง การตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างอาคาร บ้านเรือน และการซ่อมแซม การทำความสะอาดบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์ การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และการบริการซ่อม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ ให้กับประชานทีประสบภัยน้ำท่วมฟรี จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสาธารณสุขฯ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting