1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด นิสิคณะนิสิตจุฬามหาวิทยาลัยลงกรณ์


วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมอำเภองวารินชำราบ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ ,นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่22 ได้ให้การต้อนรับพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และคณะ ซึ่งได้เดินทางมา ฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย การฟื้นฟูหลังน้ำลดและการให้ความช่วยเหลือ ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายสรุปและมอบสิ่งของพระราชทาน ประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยม กิจกรรมการฟื้นฟูหลังน้ำลด ของนิสิคณะนิสิตจุฬามหาวิทยาลัยลงกรณ์ ที่วัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ เยี่ยมโรงครัวพระราชทาน และแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในบริเวณดังกล่าว จากนั้นเวลา 13:00 น เยี่ยมกำลังพล ซ่อม/สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยส่วนหน้ากองทัพภาคที่ 2 บ้านเลขที่ 89 หมู่ 7 บ้านคูสว่างตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ ซึ่งเป็นบ้านของคุณยายอุดรวงปัญญา มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน พบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของมูลนิธินายช่างไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มาปฏิบัติงานที่บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting