1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักงานเหล่ากาชาดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ จัดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมประชาวาริน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอวารินชำราบสำนักงานเหล่ากาชาดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ ได้จัดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมประชาวาริน ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และบริการทันตกรรม โดยมีประชาชนในเขตอำเภอวารินชำราบ พร้อมใจกันออกมาบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting