1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล , จ่าเอกประกาศ ตระการไทย รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมการประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  งานป้องกันฯ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting