1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มอาสาสมัครต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้แก่ อสม., กรรมการชุมชน, อปฟร., กรรมการกองทุนเงินล้าน และคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาสนุก ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮา และในกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกับเหล่าอาสาสมัครด้วย
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting