1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนการงาน ตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ และพนักงานครูเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมพิธีงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงเสียสละเลือดเนื้อต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทย โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting