1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี2563


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ในเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2563 โดยมีนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี,นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล , นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting