1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ แจกหน้ากากผ้า และหน้ากากพลาสติก (face shield) ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1


วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกันแจกหน้ากากผ้า และหน้ากากพลาสติก (face shield) ภายใต้โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID - 19) โดยมีสมาชิกจิตอาสา อสม. และแกนนำชุมชน ร่วมกันทำเพื่อมอบให้ พ่อค้า-แม่ค้า และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบของเรา

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting