1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด แจกไส้กรอกให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม,  จ่าเอกประกาศ ตระการไทย  รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งมีประสงค์จะช่วยแจกไส้กรอกให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อนำไปบริโภค จำนวน 1,000 แพ็ค (แพ็คละครึ่งกิโลกรัม)

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting