1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่...เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ,วิศวกรโยธาชำนาญการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ใหม่ที่ได้รับโอนย้ายมาวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นางสาวสุมาลี หงส์คำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รับโอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี  ,นายสันติศักดิ์ แสวงทรัพย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ รับโอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และนางวีณา นวลเนตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รับโอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นตัวแทนให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting