1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบสิ่งของและช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ บ้านเลขที่33/2 ถนนเทศบาล22

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี , นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน และกลุ่มสมาชิกจิตอาสา อสม.ได้เดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ บ้านเลขที่33/2 ถ.เทศบาล22 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ ซึ่งมีนางบุญเพ็ง คุ้มผล เป็นเจ้าของบ้าน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในเบื้องต้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting