1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) และจิตอาสาร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัด (วัดเสนาวงศ์)


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวัดเสนาวงศ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้นำแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ,พนักงานภาคสนาม ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณวัดเสนาวงศ์ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting