1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล, นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล , นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ , นางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้ให้การต้อนรับนายทรงยศ แสนทวีสุข ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง ซึ่งได้โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะมาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปกครอง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล โดยมีนายอนุวัฒร์ รจิตานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเพื่อนพนักงานมาร่วมส่งนายทรงยศ แสนทวีสุข ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  สำนักปลัดฯ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting