1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563”


วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นางรุ่งนภา  ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting