1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมการประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting