1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "โนอึล"


วันที่ 18 กันยายน 2563 สืบเนื่องจากพายุโซนร้อน "โนอึล" ซึ่งเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ 3 ได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง และน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้รับแจ้งเหตุประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอึลในหลายจุดด้วยกัน จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองช่าง และกองสาธารณสุขฯ ออกให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ไดแก่ นำเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมขัง, จัดรถกระเช้าพร้อมเลื่อยยนต์ช่วยเหลือพื้นที่ที่มีต้นไม้ กิ่งไม้หักโค่น เป็นต้น ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยสามารถโทร.แจ้งได้ที่ สายด่วน 199 หรือโทร. 045-321523 ตลอด 24 ชม.

ภาพโดย งานป้องกันและรักษาความสงบ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting