1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางวิธีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าโลตัสวาริน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางวิธีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าโลตัสวาริน  ระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ , เทศบาตำบลแสนสุข ,ผู้แทนจากสำนักงานทางหลวงที่ 9 และผู้แทนจากแขวงทางหลวงอุบลราชธานี 1  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุมหารือในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting