1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถวาย ผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านทันตสาธารณสุข ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ ให้ความรู้ทันตสุขภาพ และบริการด้านทันตกรรม แก่ประชาชนที่มารับเสด็จ ร่วมกับ โรงพยาบาลวารินชำราบ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ภาพจากประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
  สำนักปลัดฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting