1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อที่ดินบ่อขยะ เพิ่มเติม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ซึ่งหมดความจำเป็นในการใช้งาน
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล.(ภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ)
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อที่ดินบ่อขยะเพิ่มเติม โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
16 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล 26 ซอย 5 ชุมชนหนองกอก
17 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง โครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 17 ชุมชนท่ากอไผ่
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566)
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566
22 เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชื่อโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล 26 ซอย 5 ชุมชนหนองกอก และจัดซื้อรถดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
23 เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชื่อโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น ชุมชนชลประทาน
24 เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคนกรีต ชุมชนต้นแต้-ชุมชนสุขสำราญ และชุมชนหนองบก
25 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567
26 เผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชื่อโครงการ เจ้าเหมาเอกชนทำความสะอาด
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อที่ดินบ่อขยะเพิ่มเติม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
29 ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ปี2566 ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับโรงเรียนในสังกัด3โรงเรียนSecured by Siteground Web Hosting