1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประกวดราคา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรุบปรุงดาดฟ้าอาคารป้องกัน
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธษรณสุขแห่งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์คอนกรีดรอบบ่อบำบัด ภายใต้โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์คอนกรีดรอบบ่อบำบัด ภายใต้โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ถนนเทศบาล 73 (ถนนประชาสันติ), ถนนเทศบาล 74 (ถนนวิบูลย์ธรรม), ถนนเทศบาล 75 และถนนเทศบาล 75 ซอย 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (เสาเข็มเจาะ) สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่5 สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (เสาเข็มเจาะ) สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรีย (เสาเข็มเจาะ) สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
12 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ถนนเทศบาล 73 (ประชาสันติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 รายงานผลการประเมินราคาทรัพย์สิน กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพซึ่งหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 44 รายการ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหลังคาโค้ง (โรงเรียนบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ประกวดราคาซื้อจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ประกวดราคาซื้อจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
20 เรื่อง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงชุมชนวัดแสนสำราญ (ถนนเทศบาล 16)
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนแสนสำราญ (ถนนเทศบาล 16) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล(โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบให้โรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน
24 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ (ไม่น้อยกว่า 40ที่นั่ง/คัน) จำนวน 2 คัน
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 500 ตัว
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
28 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2562 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางวิ่งบริเวณสนามทุ่งคำน้ำแซบ
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน ส.420530029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เลือกตั้งเทศบาล64


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting