1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวรับสมัครงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2 ประกาศเทศบาลตำบลโพนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
4 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ประชาสัมธ์พันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
6 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ผู้มีประสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลากรในสังกัดเทศบาลศรีเมืองใหม่ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษแลพกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์กรการบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
9 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
10 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting