1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่1
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมรำบวงสรวงในพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563
3 ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล
4 ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ,นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ใหม่ที่ได้รับโอนย้ายมา
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
7 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 อุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบลงพื้นที่หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครองให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน
8 เทศบาลตำบลท่าม่วง จากจังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
11 อวยพรนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางวิธีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าโลตัสวาริน
13 ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่1/2564
14 งานเกษียณอายุราชการในปี 2563 "ก้าวสู่หลักชัย 60 ปี เกษียณสำราญ "
15 สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของอปท. ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
16 อบรมแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17 ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จากจังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
19 ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดินของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โครงการ Warin Chamrap Smart City
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting