1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองวิชาการและแผนงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 อบรมสารวัตรนักเรียนลูกเสือจราจรแก่นักเรียนในเขตเทศบาลฯประจำปี2555
102 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลเมืองวารินชำราบ
103 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556
104 หลักสูตรโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ 2556
105 ประกาศสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
106 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดเวทีประชาคม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
กองวิชาการและแผนงาน
Secured by Siteground Web Hosting