1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
2 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร และโครงการชั่วหัวมัน
3 กองการศึกษา จัดการอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา" วันที่ 2
4 กองการศึกษา จัดการอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา"
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยจากโรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2559
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น เพื่อคัดเลือกพนักครูเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำชาวเมืองวารินชำราบทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พนักงานจ้างดีเด่นตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2559
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
11 ชาวเมืองวารินชำราบร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยในการลอยกระทง ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2559
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2559
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสารวัตรนักเรียน และลูกเสือจราจรแก่นักเรียนในเขตเทศบาล ประจำปี 2559
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ส่งตัวแทนคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการปีการศึกษา 2559 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24
16 กองการศึกษาจัดโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559
17 เรื่อง แจ้งผู้ปกครองเด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้เข้าเรียนในสถานศึกษา
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมพัฒนาครูหลักสูตรใหม่ ประจำปี 2559 สถานศึกษาพอเพียง
19 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 133 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting