1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 สถิติการคลัง เทศบาล พ.ศ.2559
22 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการเงินการคลังการบัญชีและการพัสดุ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
23 ประชุมผู้ประกอบการค้าภายในอาคารตลาดสดและอาคารที่จอดรถ 2 ชั้น เพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาล็อคแผงค้า
24 เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง
25 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมหารือผู้เช่าอาคารพาณิชย์บริเวณถนนอุบลกิจเพื่อต่อสัญญาใหม่
26 เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 และประกาศเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี
27 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๘
28 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาและเลือกล็อคแผงค้า
29 สปสช.เขต 10 ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรเครือข่ายเจ้าหน้าที่ทะเบียนอปท.(ครู ก.)
30 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมหารือจัดระเบียบผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2
31 เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 และประกาศเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี
32 สถิติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
33 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๗
34 สถิติการคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ พ.ศ. 2557
35 ประชุมชี้แจงพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
36 ประชุมเพื่อต่อสัญญาผู้ประกอบการค้าขายบริเวณด้านข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
37 เทศบาลเมืองวารินชำราบเรียกผู้ประกอบการค้าขายบริเวณด้านข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติเพื่อหารือแก้ไข้ปัญหา
38 ด่วน! ท้องถิ่นมีประกาศ ปรับเพิ่มเงินเดือน ตามคุณวุฒิ ย้อนหลัง 1 มกราคม 2555
39 เทศบาลเมืองวารินชำราบขอเชิญชวนเสียภาษี ประจำปี 2557
40 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
Secured by Siteground Web Hosting