1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองช่าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน ที่ 59/2558
22 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสทภ.11 และหน่วยงานต่างๆ จัด“โครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ”จังหวัดอุบลราชธานี
23 ประชุมคณะทำงานโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความสดใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ พื้นที่กุดปลาขาว
24 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างเวทีงานกาชาดและงานปีใหม่จ.อุบลราชธานี ประจำปี 2558
25 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน
26 พายุมาโปรดระวัง! ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในชุมชนวัดวารินทราราม เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
27 ท่านศิระภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจประเมินผลการดำเนินการการก่อสร้างเขื่อนพนังกั้นลำน้ำมูลทั้ง 3 ระยะ
28 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน
29 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน ที่ 510/2557
30 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน
31 น้ำระบายไม่ทัน
32 การดำเนินการสร้างถนน
33 การเลือกตั้งกรรมการชุมชน
34 กฏหมายคลายเส้น
35 ฝนตกหนัก ลมแรง! ระวังกิ่งไม้ใหญ่หักโค่น
36 เบื้องหลังความอลังการของเวทีงานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปี 2555
37 ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดรถไฟ
38 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
39 ผู้ว่าฯเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายพื้นที่สถานีรถไฟเป็นห้องสมุดและสวนสาธารณะ
40 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างห้องสุดรถไฟอุบลราชธานี
กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting