1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองช่าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเทศบาเมืองวารินชำราบ (ระยะที่ 3)
2 คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการผังเมืองในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
3 การไฟฟ้าฯวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และบริษัทสายสัญญาณสื่อสาร ทำพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ระยะที่ 2
4 กำลังพลจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 มทบ.22 ร่วมกับกองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการพัฒนาปรับสภาพภูมิทัศน์ สนามทุ่งคำน้ำแซบ
5 แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าห้างแมคโคร
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม"89 ฝายคลองสวยน้ำใส ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน" ณ กุดศรีมังคละ
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมกันเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมขุดลอกคลองสวย น้ำใส ถวายพ่อของแผ่นดินแหล่งน้ำกุดศรีมังคละ
8 คณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเทศบาลร่วมส่งนายทักษิณ ก้อนศิลา ซึ่งได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9 กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ
10 ทม.วารินชำราบ ร่วมกับการไฟฟ้าฯวารินชำราบ และบริษัทสายสัญญาณสื่อสาร ทำพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาล
11 กลุ่มชาวบ้านชุมชนเกตุแก้วบ้านมั่นคงเข้าปรึกษานายกเทศมนตรี กรณีอบจ.อุบลราชธานีจะดำเนินการสร้างถนนตัดพื้นที่ชาวบ้าน
12 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน ที่ 153/2557
13 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน
14 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน
15 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ที่ 71/2558
16 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน ที่ 59/2558 และ ที่ 60/2558
17 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน ที่ 60/2558
18 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน ที่ 59/2558
19 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสทภ.11 และหน่วยงานต่างๆ จัด“โครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ”จังหวัดอุบลราชธานี
20 ประชุมคณะทำงานโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความสดใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ พื้นที่กุดปลาขาว

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 148 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting