1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการและสังคม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยถ.ศรีสะเกษ ใกล้สถานีรถไฟ
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนกุดปลาขาว
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ชุมชนบูรณะ, วัดผาสุการาม, หนองตาโผ่น
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ชุมชนชลประทาน, ลับแล, กุดปลาขาว
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ชุมชนหาดสวนสุข , ดอนงิ้ว, คูยาง
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ชุมชนหาดสวนยา, หาดสวนสุข 1, ท่ากอไผ่
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ชุมชนเกตุแก้ว, ท่าบ้งมั่ง, ดีงาม
12 ประชุมคณะทำงานในการเปิดเวทีประชาคมประชาพิจารณ์การจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2560
13 เทศบาลวารินชำราบ จัดอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2560
14 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ครังที่ 1/2559
15 บรรยากาศการยื่นเอกสารยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
16 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2559 หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากซองกาแฟ และการทำหมี่กรอบทรงเครื่อง
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"
18 ชมรมเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดประชาพิทักษ์
19 สำนักงานป้องกันฯจ.อุบลราชธานี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ได้ผลกระทบเหตุเพลิงไหม้ ในชุมชนกุดเป่ง ม.6
20 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนกุดเป่ง ม.6

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 150 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting