1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
122 เทศบาลเมืองวารินชำราบทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแสนสำราญ
123 ชาววารินชำราบร่วมใจแปรอักษรถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
124 อำเภอวารินชำราบรวมใจออกกำลังกายตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี
125 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำนักเรียนในอำเภอวารินชำราบซ้อมการแปรอักษรถวายความอาลัย
126 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม"รวมพลังทำความดี"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
127 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
128 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ประจำปี 2559
129 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
130 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2560
131 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมหัวหน้าส่วนการงานเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
132 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 "การปฐมพยาบาลทางใจ"
133 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพอสม.ประจำเดือนตุลาคม 2559 และพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
134 ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบลวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560
135 พนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนาม ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
136 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 5/2559
137 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพอสม.ประจำเดือนกันยายน 2559 และพิธีมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยาแก่ศสม.ช.
138 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ประจำปี 2559
139 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนซากสัตว์ แก่ผู้ประกอบการชำแหละเนื้อสัตว์ชุมชนท่าบ้งมั่ง
140 กองสาธารณสุขฯประชุมสรุปผลการดำเนินงานของพนักงานภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2559
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting