1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 อบรมคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลในโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2560
122 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
123 บ้านพักเด็กจ.อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินฯจัดโครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
124 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2560
125 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมกราคม 2560
126 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนมกราคม 2560
127 เทศบาลเมืองวารินชำราบส่งอสม.เข้าร่วมประกวดอสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560
128 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับทองและระดับเพชร ประจำปี 2560
129 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานภาคสนามในรอบปี 2559
130 นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2559
131 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดชุมชนดีเด่นและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดีเด่นทุกแขนง ประจำปี 2559
132 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมมอบความสุขแก่ผู้สูงอายุในโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
133 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
134 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนธันวาคม 2559
135 พิธีเปิดการอบรมและประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559
136 ประชุมพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2559
137 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
138 เทศบาลเมืองวารินชำราบทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแสนสำราญ
139 ชาววารินชำราบร่วมใจแปรอักษรถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
140 อำเภอวารินชำราบรวมใจออกกำลังกายตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting