1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่แจกป้ายผู้สัมผัสอาหาร ที่ผ่านการอบรมโครงการร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2565
122 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเลและสารปนเปื้อน สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมู
123 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2566
124 ประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดในโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2566
125 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมประธาน แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)
126 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยหลังน้ำลดในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
127 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดบริเวณวัดเสนาวงศ์
128 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการ“สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข” เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
129 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ ดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดในชุมชนหาดสวนสุข ดีงาม และท่าบ้งมั่ง
130 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ ดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดในชุมชนท่าบ้งมั่ง และชุมชนท่ากอไผ่
131 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยภายหลังน้ำลด เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566
132 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566
133 กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2565 "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข"
134 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับกำลังทหารดำเนินการทำความสะอาดชุมชนหลังน้ำลดในชุมชนเกตุแก้ว และกำจัดวัชพืชที่ลอยมาติดบ้านเรือนประชาชนในชุมชนหาดสวนสุข
135 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบอาหารสุนัขและแมว ให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัย
136 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดถนนทางหลวงหมายเลข 24 ช่วงอำเภอวารินชำราบ-อำเภอเมืองอุบลราชธานี และถนนสถิตย์นิมานกาล หลังน้ำลดเตรียมพร้อมรับการสัญจรของประชาชน
137 การต้อนรับนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบาง
138 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรม "ขยะแลกรัก(ษ์) รักเรา...รักษ์โลก" ครั้งที่ 2
139 ต้อนรับนายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
140 ทีม MCATT ลงพื้นที่ดูแลฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting