1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1201 ทม.วารินชำราบร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขวารินชำราบจัดมหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2556
1202 อบต.กระเดียน เดินทางมาศึกษาดูงานกิจการอสม.ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
1203 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดประชาพิทักษ์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2556
1204 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับสสจ.อุบลฯ โรงพยาบาลในอ.วารินชำราบ สปสช.เขต 10 และศูนย์บริการสาธารณสุขทม.วารินชำราบ จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 1
1205 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดปลูกต้นไม้ปล่อยปลา เทิดพระเกียรติ12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556
1206 ผู้ว่าฯอุบลราชธานีนำประชาชนชนชาวเมืองวารินชำราบและหน่วยงานต่างๆถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1207 โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
1208 สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT 1-7
1209 ประชุมจัดระเบียบรถรับจ้างสามล้อ (ซาเล้ง) ขนส่งสินค้า, รับซื้อของเก่าและรถสามล้อเร่ขายสินค้า
1210 ประชุมเตรียมงานกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556
1211 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 4/2556
1212 ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
1213 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แมด จ.อำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกองทุนสปสช.
1214 ทม.วารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล ประจำปี 2556 วันที่ 2
1215 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ดำเนินโครงการกำจัดเหาด้วยสมุนไพรไทย ”หมั่นสระ หมั่นสาง จะห่างเหา”
1216 ทม.วารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล ประจำปี 2556
1217 คณะนิเทศงานสาธารณสุขติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
1218 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมโครงการ"จิตอาสาสะสมความดี" ประจำปี 2556
1219 หวั่นโรคไข้เลือดออก เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ เร่ิงออกฉีดกำจัดยุง
1220 ประชุมครูพยาบาลและตัวแทนนักเรียนในการป้องกันไข้เลือดออกและพ่นยากำจัดยุงโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติกองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting