1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
141 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำนักเรียนในอำเภอวารินชำราบซ้อมการแปรอักษรถวายความอาลัย
142 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม"รวมพลังทำความดี"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
143 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
144 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ประจำปี 2559
145 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
146 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2560
147 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมหัวหน้าส่วนการงานเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
148 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 "การปฐมพยาบาลทางใจ"
149 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพอสม.ประจำเดือนตุลาคม 2559 และพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
150 ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบลวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560
151 พนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนาม ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
152 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 5/2559
153 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพอสม.ประจำเดือนกันยายน 2559 และพิธีมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยาแก่ศสม.ช.
154 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ประจำปี 2559
155 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนซากสัตว์ แก่ผู้ประกอบการชำแหละเนื้อสัตว์ชุมชนท่าบ้งมั่ง
156 กองสาธารณสุขฯประชุมสรุปผลการดำเนินงานของพนักงานภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2559
157 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พื้นที่ต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
158 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนสิงหาคม 2559
159 งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559
160 คณะนิเทศโรงพยาบาลวารินชำราบติดตามผลการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting