1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
141 บ้านพักเด็กจ.อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินฯจัดโครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
142 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2560
143 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมกราคม 2560
144 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนมกราคม 2560
145 เทศบาลเมืองวารินชำราบส่งอสม.เข้าร่วมประกวดอสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560
146 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับทองและระดับเพชร ประจำปี 2560
147 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานภาคสนามในรอบปี 2559
148 นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2559
149 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดชุมชนดีเด่นและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดีเด่นทุกแขนง ประจำปี 2559
150 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมมอบความสุขแก่ผู้สูงอายุในโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
151 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
152 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนธันวาคม 2559
153 พิธีเปิดการอบรมและประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559
154 ประชุมพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2559
155 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
156 เทศบาลเมืองวารินชำราบทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแสนสำราญ
157 ชาววารินชำราบร่วมใจแปรอักษรถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
158 อำเภอวารินชำราบรวมใจออกกำลังกายตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี
159 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำนักเรียนในอำเภอวารินชำราบซ้อมการแปรอักษรถวายความอาลัย
160 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม"รวมพลังทำความดี"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting