1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
141 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันสุดท้าย
142 พ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ
143 พ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ
144 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันที่หก
145 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันที่ห้า
146 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันที่สี่
147 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันที่สาม
148 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันที่สอง
149 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3
150 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สคร.10 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี ATK แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบ
151 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร ภายในตลาดสดแห่งที่ 1
152 อบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แกนนำการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2
153 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชําราบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเปลี่ยนท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
154 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการ
155 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด"วัคซีนไฟเซอร์" เข็มที่ 1, 2 และ 3 แก่ประชาชน
156 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับพระภิกษุ สามเณร
157 โครงการประชุมประคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ2565
158 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก แก่พนักงานบริษัทโฮมฮับ และโรงงานทะนะกุลฟู้ด
159 ลงพื้นตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit : ATK ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
160 โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์ " เข็มแรก แก่เกลุ่มป้าหมาย 700 คน นักเรียน อายุ 5 ปีขึ้นไป จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting