1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดชุมชนดีเด่นและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดีเด่นทุกแขนง ประจำปี 2559
182 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมมอบความสุขแก่ผู้สูงอายุในโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
183 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
184 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนธันวาคม 2559
185 พิธีเปิดการอบรมและประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559
186 ประชุมพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2559
187 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
188 เทศบาลเมืองวารินชำราบทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแสนสำราญ
189 ชาววารินชำราบร่วมใจแปรอักษรถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
190 อำเภอวารินชำราบรวมใจออกกำลังกายตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี
191 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำนักเรียนในอำเภอวารินชำราบซ้อมการแปรอักษรถวายความอาลัย
192 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม"รวมพลังทำความดี"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
193 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
194 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ประจำปี 2559
195 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
196 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2560
197 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมหัวหน้าส่วนการงานเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
198 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 "การปฐมพยาบาลทางใจ"
199 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพอสม.ประจำเดือนตุลาคม 2559 และพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
200 ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบลวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting