1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประชุมโครงการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2559
182 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมเพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ
183 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2559
184 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของทีมจิตอาสาเยี่ยมบ้านประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 ตามโครงการหมอครอบครัว
185 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมเพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
186 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีการร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินกิจการอู่ซ่อมรถ
187 สุดยอด! อสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับการคัดเลือกเป็นอสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559
188 เทศบาลเมืองวารินชำราบพร้อมด้วยทีมงานจิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนต้นแต้และชุมชนลับแล
189 นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2558
190 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดชุมชนดีเด่นและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดีเด่นทุกแขนง ประจำปี 2558
191 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดงานแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลประจำปี 2558
192 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมอสม.ประจำเดือนธันวาคม 2558
193 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมคืนความสุขแก่ผู้สูงอายุในโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
194 พิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2558
195 เทศบาลเมืองวารินชำราบทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 ณ วัดหาดสวนยา
196 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558
197 ทม.วารินชำราบจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558
198 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของทีมจิตอาสาเยี่ยมบ้านประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ตามโครงการหมอครอบครัว
199 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
200 ประชุมเตรียมงานกิจกรรมโครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting