1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2566
22 ประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดในโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2566
23 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมประธาน แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)
24 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยหลังน้ำลดในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
25 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดบริเวณวัดเสนาวงศ์
26 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการ“สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข” เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
27 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ ดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดในชุมชนหาดสวนสุข ดีงาม และท่าบ้งมั่ง
28 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ ดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดในชุมชนท่าบ้งมั่ง และชุมชนท่ากอไผ่
29 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยภายหลังน้ำลด เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566
31 กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2565 "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข"
32 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับกำลังทหารดำเนินการทำความสะอาดชุมชนหลังน้ำลดในชุมชนเกตุแก้ว และกำจัดวัชพืชที่ลอยมาติดบ้านเรือนประชาชนในชุมชนหาดสวนสุข
33 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบอาหารสุนัขและแมว ให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัย
34 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดถนนทางหลวงหมายเลข 24 ช่วงอำเภอวารินชำราบ-อำเภอเมืองอุบลราชธานี และถนนสถิตย์นิมานกาล หลังน้ำลดเตรียมพร้อมรับการสัญจรของประชาชน
35 การต้อนรับนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบาง
36 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรม "ขยะแลกรัก(ษ์) รักเรา...รักษ์โลก" ครั้งที่ 2
37 ต้อนรับนายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
38 ทีม MCATT ลงพื้นที่ดูแลฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
39 ทีม MCATT ลงพื้นที่ดูแลฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
40 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรม "ขยะแลกรัก(ษ์) รักเรา...รักษ์โลก" ครั้งที่ 1

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting