1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565
62 สภากาชาดไทย เดินทางมาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้อพยพขึ้นมายังจุดพักพิงชั่วคราว
63 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยและทำเปลี่ยนใส่ท่อช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
64 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลฯ วันที่ 4
65 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2
66 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1
67 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลฯ วันที่ 3
68 ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ วัดประชาพิทักษ์
69 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
70 กิจกรรมคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการพัฒนางานวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2565
71 ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวแก่ประชาชน ณ วัดแสนสำราญ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
72 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลฯ วันที่2
73 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการและจำหน่ายเครื่องดื่ม
74 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
75 ประชุมคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในการกำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ/สถานประกอบการ
76 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจแนะนำสุขลักษณะสถานประกอบการในพื้นที่
77 อบรมโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปีงบประมาณ 2565
78 ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน เพื่อสร้างจิตรสำนึกสร้างวินัยให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
79 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
80 ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting