1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 รองเลขาฯสำนักงานสปสช.ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการระบบน้ำยาล้างไต และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
62 เทศบาลเมืองวารินชำราบทำความสะอาดเส้นทางเสด็จ และจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
63 เครือข่ายสาธารณสุขอ.วารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเยี่ยม และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้ผลกระทบการสถานการณ์อุทกภัย
64 เทศบาลเมืองวารินชำราบทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดวรรณวารีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560
65 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560
66 หน่วยงานราชการและชาวเมืองวารินชำราบ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2560
67 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่อในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560
68 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560
69 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนกรกฎาคม 2560
70 ทม.วารินชำราบ ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวอุบลฯ สนง.คุมประพฤติ และมทบ.22 จัดกิจกรรมทำความสะอาดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดวารินทราราม
71 อสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการอบรมอสม.เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชุมชน ปี 2560
72 ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2560
73 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 4/2560
74 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับผู้ถูกคุมประพฤติและผู้รับการฟื้นฟู ดำเนินกิจกรรมจัดเตรียมการปลูกดอกดาวเรือง
75 นายรชต ศุภโกศล รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
76 นายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับรางวัลผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จากสสจ.อุบลราชธานี ในการสร้างมาตรการทางสังคมในการลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่
77 ประชุมการจัดตั้งศูนย์เฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยจากการบาดเจ็บทางถนน และกำหนดจุดดำเนินการพื้นที่ปลอดภัยในเทศบาลเมืองวารินชำราบ
78 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมิถุนายน 2560 และอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก
79 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสนง.คุมประพฤติ และชุมชนวัดผาสุการาม จัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดภายในวัดผาสุการาม
80 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชนขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ ชุมชนวัดผาสุการาม
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting