1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 สรุปผลการรับรู้ของประชาชนในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
2 การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
3 สรุปผลการรับรู้เกี่ยวกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เสาร์, 11 พฤศจิกายน 2023
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 อาทิตย์, 20 สิงหาคม 2023
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2022
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2022
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 29 กันยายน 2021
9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 พุธ, 29 กันยายน 2021
10 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พุธ, 29 กันยายน 2021
11 การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2020
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พุธ, 04 พฤศจิกายน 2020
13 การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020
14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 22 มกราคม 2020
15 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2019
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ศุกร์, 04 ตุลาคม 2019
17 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2019
18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018
19 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 22 พฤศจิกายน 2017
20 เรื่อง การตรวจเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อังคาร, 06 กันยายน 2016
21 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 30 กันยายน 2015
22 เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พุธ, 16 กันยายน 2015
23 เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จันทร์, 14 กันยายน 2015
24 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 22 เมษายน 2015
25 เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จันทร์, 15 กันยายน 2014
26 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 23 ตุลาคม 2013
27 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พุธ, 18 กันยายน 2013
28 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 พุธ, 12 กันยายน 2012
29 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2556 เทศบาลเมืองวารินชำราบ อาทิตย์, 03 มิถุนายน 2012
Secured by Siteground Web Hosting