1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
42 ประชุมเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี 2565
43 องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
44 คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
45 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางแนวกระสอบทรายเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เสี่ยง
46 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เชิญข้าวสารหอมมะลิ 105 จากโครงการเกษตรอทิตยาทร (ซแรย์ อทิตยา) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
47 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดประทานข้าวสารดอกมะลิ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ
48 เทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
49 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
50 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
51 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสนง.ปภ.จังหวัดอุบลฯ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราว
52 เทศบาลเมืองวารินชำราบ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ระดับประเทศ
53 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี 2565
54 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
55 ฝึกซ้อมใหญ่การเข้าแข่งขันประกวดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่นดีเด่น ในระดับประเทศ ประจำปี 2565
56 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมด่วนเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี 2565
57 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับปภ.จังหวัดอุบลราชธานี และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และวางแผนแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม
58 เทศบาลตำบลกองดิน จังหวัดระยอง เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
59 ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
60 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting