1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ
62 ฝึกอบรมทบทวนความรู้การป้องกันอัคคีภัย แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
63 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น สำหรับคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 3
64 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ รุ่นที่ 2
65 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ รุ่นที่ 1
66 เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
67 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการฝึกซ้อมทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
68 โครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2565
69 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารนชำราบ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนกุดเป่ง ม.6
70 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดการประชุมบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
71 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟกับคลังน้ำมันอุบลราชธานีบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)
72 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะกรรมการฯในการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับศูนย์ ปภ.เขต
73 ต้อนรับละร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบหมวกจราจรเทศกิจเมืองวารินชำราบ
74 เทศบาลเมืองวารินชำราบ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลเมือง ประจำปี 2564
75 ฝึกซ้อมใหญ่การเข้าแข่งขันประกวดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่นดีเด่น ในระดับประเทศ
76 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 อุบลราชธานี มอบน้ำดื่ม และน้ำยาทำความสะอาด
77 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
78 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าพบและรับฟังโอวาทจากนายกเทศมนตรี ก่อนเดินทางไปร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565
79 ต้อนรับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำมูลที่เสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภัย
80 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบถุงยังชีพจำนวน 508 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting