1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะอปพร.อบต.บัวแดง จ.ร้อยเอ็ด ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 ฝึกภาคปฏิบัติโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560
4 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2560
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะอปพร.อบต.เหล่าหลวง จ.ร้อยเอ็ด ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกิจการอปพร.
6 จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สำนักงานวิริยะประกันภัย
7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนใกล้สถานีรถไฟ
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศูนย์อปพร. จากจังหวัดอำนาจเจริญ ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกิจการอปพร.
9 เรื่อง การดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงวันลอยกระทง ๒๕๕๙
10 ผู้ว่าฯจ.อุบล ร่วมกับเหล่ากาชาดจ.อุบล สโมสรไลออนส์อุบล และ3Dแกลลอรี่ ให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
11 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
12 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วางแนวกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำมูล
13 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559
15 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกซ้อมการระงับเหตุอัคคีภัยจากแก๊สและน้ำมัน และพิธีปิดการฝึกอบรมทบทวนแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2559
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกิจการอปพร.
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะสมาชิกอปพร.จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
18 จนท.ป้องกันฯออกปฏิบัติการควบคุมเพลิงไหม้ป่าละเมาะภายในชุมชนท่าบ้งมั่ง
19 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานขนมดวงดีพานิช
20 จนท.ป้องกันฯเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในวัดวารินทราราม

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 139 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting