1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
11 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาะ 6 ตัน 6 ลื้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบท้าย)
12 เรื่อง จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ
13 เรื่อง จ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้บริการคนพิการที่มาติดต่อราชการที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ และดูแลอาคารประชาคมต้นแต้ อาอารศูนย์หัตถกรรมกุดปลาขาวและอาคารศูนย์หัตถกรรมดอนงิ้ว
14 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ทดแทน)ระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๕ (งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ) ตามแบบแปลนเทศบาล
15 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้เรียน จำนวน 2 รายการ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
16 เรื่อง จ้างซ่อมรถแท็รกเตอร์ (ขุดตัก) ทะ่เบียน ตค.2187
17 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
18 เรื่อง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
19 เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ
20 เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร จำนวน 8 รายการ
Secured by Siteground Web Hosting