1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เรื่อง โครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์
22 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนบ้านดอนงิ้ว (ถนนประชาราษฎร์)
23 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเอนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) ตามแบบแปลนเทศบาล
24 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ ๕) ตามแบบแปลนเทศบาล
25 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน (ราวระเบียงกันตก อาคาร ๑ ป.๓ ) โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ตามแบบแปลนเทศบาล
26 เรื่อง โครงการถนน คสล.ชุมชนกุดเป่ง หมู่ ๖ (ซอยแยกถนนเทศบาล ๙๔)
27 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนบ้านสวนวาริน (ซอยแยกถนนเทศสบาล ๒๑ )
28 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชน หนองตาโผ่น (ซอยแยกถนนเทศบาล ๒)
29 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนแหลมทอง (ถนนเทศบาล๕๗)
30 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อยานพาหนะ (ทดแทน) ระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 5
Secured by Siteground Web Hosting