1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง self Contaiond breathing Apparatus (SCBA) จำนวน 4 ชุด
22 เรื่อง ค่าใ่ช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน (ราวระเบียงกันตก อาคาร ๑ ป.๓ ) โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ตามแบบแปลนเทศบาล
23 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนห้าแยก (ถนนวิชาชาติและถนนราษฎร์อุทิศ ช่วงที่๑)
24 เรื่อง โครงการปรับรุงอาคารกาญจนาภิเษก (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) ตามแบบแปลนเทศบาล
25 เรื่อง จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 2186
26 เรื่อง โครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์
27 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนบ้านดอนงิ้ว (ถนนประชาราษฎร์)
28 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเอนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) ตามแบบแปลนเทศบาล
29 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ ๕) ตามแบบแปลนเทศบาล
30 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน (ราวระเบียงกันตก อาคาร ๑ ป.๓ ) โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ตามแบบแปลนเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting