1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ถนนเทศบาล ๑๔ ตอนเลี่ยงเมือง)
242 เรื่อง โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชุมชนวัดวารินทราราม (ซอยน้ำโจ้ก) ตามแบบแปลนเทศบาล
243 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว (ก่อสร้างบันได คสล.ทางขึ้น - ลง กุดปลาขาว) ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยวิธีสอบราคา
244 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงชุมชนหาดสวนยา (ยกระดับถนนเทศบาล ๗๓ ) ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยวิธีสอบราคา
245 เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
246 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตีเส้นจราจร ภายในเขตเทศบาล ตามแปลนเทศบาล
247 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ ๒ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
248 เรื่อง จัดหาหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ)
249 เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ)
250 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คัน) จำนวน 5 คัน
Secured by Siteground Web Hosting