1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน
242 เรื่อง สอบราคาจ้าเหมาโครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้วและชุมชนกุดเป่ง (ถนนเชื่อมชุมชน) ตามแบบแปลนเทศบาล
243 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชุมชนต้นแต้ (ซอยแยกถนนสถลมาร์ค) ตามแบบแปลนเทศบาล
244 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงชุมชนสุขสำราญ (ซอยแยกถนนเทศบาล ๑๒)
245 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และ โครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสำราญ (เพิ่มเติม) ตามแบบแปลนเทศบาล
246 เรื่อง สอบราคาซื้อโทรทัศน์สีแอลซีดี ขนาด ๔๖ นิ้ว ตามโครงการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัด ๓ โรงเรียน
247 เรื่อง ประมูลจ้างเหมาตลาดสดเทศบาล ๒ และปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๒ (เพิ่มเติม) ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
248 เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน (ไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง)
249 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมประจำปี ๒๕๕๗
250 ตารางราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)
Secured by Siteground Web Hosting