1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสถานที่ราชการ
2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 2 คัน
3 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
4 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๔) ตามแบบแปลนเทศบาล
5 เรื่อง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ (อาคารอนุบาล) ตามแบบแปลนเทศบาล
6 เรื่อง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น (โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) ตามแบบแปลนเทศบาล
7 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน ตามแบบแปลนเทศบาล
8 เรื่อง โครงการก่อสร้างราวกันตก อาคารเรียน ๗ ตามแบบแปลนเทศบาล (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ)
9 เรื่อง จัดจ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค 2187 ดังรายการต่อไปนี้
10 เรื่อง จัดซื้อ วัสดุจำนวน 3 รายการ ดังนี้

รายงาน สถานการณ์น้ำ


Secured by Siteground Web Hosting