1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนห้าแยก (ถนนวิชาชาติและถนนราษฎร์อุทิศ ช่วงที่๑)
22 เรื่อง โครงการปรับรุงอาคารกาญจนาภิเษก (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) ตามแบบแปลนเทศบาล
23 เรื่อง จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 2186
24 เรื่อง โครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์
25 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนบ้านดอนงิ้ว (ถนนประชาราษฎร์)
26 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเอนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) ตามแบบแปลนเทศบาล
27 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ ๕) ตามแบบแปลนเทศบาล
28 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน (ราวระเบียงกันตก อาคาร ๑ ป.๓ ) โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ตามแบบแปลนเทศบาล
29 เรื่อง โครงการถนน คสล.ชุมชนกุดเป่ง หมู่ ๖ (ซอยแยกถนนเทศบาล ๙๔)
30 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนบ้านสวนวาริน (ซอยแยกถนนเทศสบาล ๒๑ )
Secured by Siteground Web Hosting