1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 เรื่อง จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 จำนวน 1 คัน
62 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง/คัน จำนวน 3 คัน ตามโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูงานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 27 ก.พ. - วันที่ 1 มี.ค. 2560
63 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง/คัน) จำนวน 3 คัน ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 กำหนดเดินทางศึกษาดูงานที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
64 เรื่อง จัดซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี. (รายละเอียดคูณลักษณะแนบท้าย) จำนวน 1 คัน
65 เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว ถนนเทศบาล ๘๔ ซอย ๑
66 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง Self conrainod Breathing Apparatus (SCBA) ประกอบด้วย
67 ราคากลาง โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ ขนาดเล็ก ปริมาตรลูกสูบไม่ต่ำกว่า 1,400 ซีซี กระบะสำเร็จรูปพร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
68 ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน) หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 112 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 300 ชุด
69 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเชล เป็นรถบรรทุก 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา กระบะสำเร็จรูป พร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
70 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนังไม่น้อยกว่า 33,000 บีทียู) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง
Secured by Siteground Web Hosting