1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ (ล้อยาง) จำนวน 1 คัน
2 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ
3 เรื่อง จัดซื้อขนม วัสดุเครื่องเขียนและของเล่นจำนวน 32 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
4 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง
5 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว (ยกระดับถนนซอยแยกถนนประชาราษฎร์)
6 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสัญญาณกระพริบ) จำนวน 10 ชุด
7 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
8 เรื่อง จัดจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10,000 ชุด รายละเอียดดังนี้
9 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
10 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาะ 6 ตัน 6 ลื้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบท้าย)
Secured by Siteground Web Hosting