1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
2 เรื่อง จ้างทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
3 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
4 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ (ล้อยาง) จำนวน 1 คัน
5 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ
6 เรื่อง จัดซื้อขนม วัสดุเครื่องเขียนและของเล่นจำนวน 32 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
7 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง
8 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว (ยกระดับถนนซอยแยกถนนประชาราษฎร์)
9 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสัญญาณกระพริบ) จำนวน 10 ชุด
10 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
Secured by Siteground Web Hosting