1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศงานบริการต่างๆ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง บันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย เป็นต้น
2 การบริหารราชการของเทศบาลและการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3 มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
4 เรื่อง กำหนดปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2558
5 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การกำหนดปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
Secured by Siteground Web Hosting