1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเหตุทุจริต(กองวิชาการฯ)


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2 คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทับซ้อน
3 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
4 งานในหน้าที่ของ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
5 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
6 คู่มือการให้บริการประชาชนงานบริการ ศูนย์รับแจ้งเหตุทุจริต
7 คู่มือการให้บริการประชาชนงานบริการ ศูนย์ค้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
8 คู่มือการให้บริการประชาชนงานบริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
9 คู่มือการให้บริการประชาชนงานบริการ ด้านการให้ความช่วยเหลือ

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting