1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม - เมษายน 2560
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
3 สถิติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
6 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559
7 สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2559
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2559
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2558
11 เรื่อง สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2557
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2557
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2557
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2557
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2556
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2556
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2556
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2556

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 141 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting